DEĞİRMEN ASTARLARI

Değirmenlerin cevher ile temas eden kısımları; giriş ağzı, değirmenin içi ve çıkış boğazıdır. Bu kısımlar sürekli aşındıklarından astar plakalar ile kaplanmıştır. Değirmen astarları değirmen içindeki cevherin ve öğütücü ortamın hareket yörüngesini belirler.

Değirmen içindeki öğütme ortamında astarlar:

*Korozyon,

*Darbe,

*Sürtünme

*Yorulma gibi fiziksel ve kimyasal olayların etkisi altındadır.