DEĞİRMENLER

DEĞİRMENLER

Değirmenler, öğütülecek cevherin boyutuna , cevherin öğütülebilme özelliklerine ve öğütme sonrası istenilen ürün boyutuna göre seçilir.

Genel olarak birinci kademe öğütmede kullanılan değirmenlerin kapasiteleri çok yüksektir. İnce öğütme amacı ile kullanılan değirmenlerin kapasiteleri, istenilen ürün boyutu azaldıkça düşmekte, buna karşın ton başına enerji ve diğer öğütme maliyetleri artmaktadır.

Çubuklu Değirmenler:

Çubuklu değirmenler, genellikle birinci kademe öğütme devrelerinde kullanılır.Öğütülecek malzeme boyutu F80=(-20mm) , öğütülmüş malzeme boyutu da P80=(-2mm) civarında olup değirmenlerde küçültme oranı 10-20/1 arasındadır.

Bilyalı Değirmenler:

Bilyalı değirmenler ikinci kademe ve ince öğütme devrelerinde kullanılırlar. Beslenen malzeme boyutu 9.5-1.2mm, öğütülen cevherin boyutu da 600-45mikron arasında değişmektedir.