Etiket arşivi: KONDİSYONER TANKLARI

KONDİSYONER TANKLARI

 

Flotasyon prosesinden gerekli verimin alınabilmesi için ilk koşul flotasyon devrelerine beslenen malzemenin kimyasal ve fiziksel olarak homojen bir yapıya sahip olmasıdır. Bunun için tesis öncesi mutlaka cevher harmanlanmalı, tesise kimyasal olarak homojen bir besleme yapılmalıdır. Flotasyon prosesinde pülp öncelikle kondisyoner tankına gönderilir.

Bu tanklar genellikle basit yapılı, içinde karıştırıcı pervanesi olan silindirik tanklardır. Tanka flotasyonda kullanılacak reaktifler ilave edilerek serbestleşmiş tanelerin yüzeyinin kaplanabilmesi için pülp karıştırılır.