FLOTASYON SELÜLÜ

FLOTASYON SELÜLÜ

Klasik bir flotasyon hücresi; selül, selülün merkezinde bir karıştırıcı, karıştırıcı rotorun etrafında sabit bir dağıtıcı, pülp besleme hattı, yüzen malzemenin alındığı konsantre oluğu, batan malzemenin alındığı atık hattı, köpük oluşturmak için selüle hava girişi, karıştırıcıyı döndüren hareket sistemi ve prosesi kontrol eden hareket sisteminden oluşur.

Flotasyon tesislerinde kapasiteye bağlı olarak çok sayıda hücre yan yana kullanılmaktadır. Flotasyon hücresindeki pülp ve köpük seviyeleri sürekli takip edilerek, hücreye giren çıkan pülp miktarı ayarlanır.

Flotasyon hücre hacimleri tesisin büyüklüğüne ve zenginleşecek cevherin miktarına bağlı olarak değişmektedir.