HİDROSİKLONLAR

HİDROSİKLONLAR

Hidrosiklonlar basit yapıları, hareket etmeyen parçaları nedeni ile 1890’lı yıllardan bu yana cevher hazırlama tesislerinde ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrım için pülpün siklona belirli bir basınç ile beslenmesi yeterlidir. Bu basınç genellikle pompa ya da pülpün bir boru ile belirli bir yükseklikten siklona beslenmesiyle sağlanır.

Siklon altından çıkan malzeme “siklon alt akımı”, girdap kılavuzundan çıkan ince malzeme “siklon üst akımı” olarak belirlenir.

Teğetsel olarak siklona giren malzeme merkezkaç kuvvetinin etkisi altında siklondan aşağı doğru hareket ederken, tane boyutu ve yoğunluğuna göre bir ayrışma oluşur.

Genellikle siklonlar, birden fazla sayıda oluşturulmuş siklon grupları halinde çalıştırılırlar.

Siklon verimliliği, beslemenin sürekliliğine, pülp basıncına, pülp yoğunluğuna ve beslenen malzemedeki boyut dağılımındaki değişmelere bağlıdır.