KİL AÇMA TANKLARI

Bu makineler kumun içinde başta kil olmak üzere çimentonun mukavemetini olumsuz yönde etkileyebilecek safsızlıklardan temizlenmesinde kullanılır. Çalışma prensibi bakımından hücre ve bu hücrenin merkezinde bulunan 2 adet pervanenin ovalama yöntemi ile su ile beraber malzemeyi temizlemesidir. Bu makineler kapasitelerine bağlı olarak tek ya da birden fazla hücreli olabilmektedir.