YIKAMA TAMBURLARI

Bu makineler kumun içinde başta kil olmak üzere çimentonun mukavemetini olumsuz yönde etkileyebilecek safsızlıklardan temizlenmesinde kullanılır. Çalışma prensibi bakımından bu proses yıkama ve susuzlandırma işlemidir. Bu makineler kapasitelerine bağlı olarak tek ya da birden fazla tamburlu olabilmektedir.