FLOTAYON SELÜLLERİ

Genel Bilgi

FLOTASYON SELÜLÜ HACİM HESABI

Flotasyon selüllerinin hacim hesabı, laboratuvar testlerinde belirlenen köpük sıyırma süresi (T), pülp katı yüzdesi (P) ve cevherin özgül ağırlığına ( p) ve tesis kapasitesine (K) göre aşağıdaki formülle hesaplanır.

Flotasyon Makinesi

H: Kaba flotasyon için toplam selül hacmi, m3 K: Kapasite, kuru cevher ton/saat

T: Laboratuvar flotasyon süresi (dakika) aşağıdaki Çizelge'de verilen zaman ölçek çarpanı ile çarpılarak bulunur.

E: Hava hacmi faktörü, 1.18. Genelde selül hacminin %15'i hava kabul edilir.

X: Cevherin özgül ağırlığı ve pülp katı %'sine göre aşağıdaki gibi hesaplanır.

Flotasyon

F: Selül üreticisinin belirleyeceği, genelde 1.1 ile 1.25 arasında değişen bir faktördür.

Yukarıdaki formülle bulunan kaba flotasyon için toplam selül hacmi, aşağıdaki Çizelge'de belirlenen gerekli selül sayısına bölünerek beher selülün hacmi hesaplanır.

Flatosyan Selulleri